Thủ tục đơn giản
Hoàn thành đề nghị vay vốn online trong vài phút
Sinh lời hiệu quả
Tỉ suất sinh lời cạnh tranh với các kênh đầu tư khác
Hoàn trả nhanh chóng
Miễn phí đáo hạn sớm khi hết nhu cầu vay
Ứng lương dễ dàng
Nhiều người lao động gặp khó khăn khi mong muốn ứng lương tại các doanh nghiệp đang làm việc. Và chúng tôi giúp kết nối những người đồng nghiệp để hỗ trợ tài chính cho nhau
1
Đăng ký tài khoản
Đăng ký trên website Interloan.vn chỉ mất 5 phút
2
Xét duyệt khoản vay
Nhu cầu vay vốn được xác nhận ngay lập tức
3
Mở tài khoản giao dịch
Mở tài khoản tại các ngân hàng bảo trợ của Interloan
4
Xác nhận khoản vay
Nhận tiền trực tiếp từ tài khoản của Nhà đầu tư

Bạn đang cần ứng lương?

Số tiền bạn cần
1.000.000 VND
1.000.000 VND
70.000.000 VND
VND
Thời gian chi trả
1 tháng
1 tháng
12 tháng
tháng
Lãi suất
15 %/năm
15 %/năm
19 %/năm
%/năm

Bạn đang cần ứng lương?

triangle
Số tiền phải trả hàng tháng
0
Số tháng
1tháng
Tổng tiền phải trả
0VND

* Bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo

Điều kiện
tham gia ứng lương

  • Người vay là CB-CNV của doanh nghiệp có liên kết với Interloan
  • Thời gian làm việc tối thiểu là 6 tháng
  • Mức đầu tư tối thiểu là 1 triệu đồng
  • Là công dân có quốc tịch Việt Nam
personal

Mình đang có việc gấp và cần một số tiền lo liệu để về quê nhưng không đủ tiền. Interloan đã giúp mình có thể ứng lương một cách dễ dàng hơn mà không cần thông qua công ty